Asiakaspalvelu:
Puh. 0207 288 730
info.futursoft@vitecsoftware.com

Tuki:
0600 9 4044 tai
helpdesk.futursoft@vitecsoftware.com

Alppilan Autohuolto

Alppilan Autohuolto Oy on vuodesta 1997 Helsingissä toiminut autokorjaamo ja varaosaliike. Korjaamona yritys kuuluu Bosch Car Service -ketjuun. Lisäksi sillä on Mercedes Benzin ja Volkswagenin merkkikorjaamoedustukset. Yritys käyttää AutoFutur-järjestelmää
vajaalla kahdella kymmenellä työasemalla.

Yrityksen omistavat Taneli Hakkarainen ja Marko Suurnäkki. Molemmat vastaavat yrityksessä omasta alueestaan, Marko teknisestä puolesta ja Taneli liiketoiminnasta. Tänä vuonna yrityksen liikevaihto on yli 3 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa omistajien lisäksi 21 henkeä, joista korjaamon asentajia 13. Vuonna 1997 yritys siirtyi nykyiseen kiinteistöön Karjalankadulle, aluksi 250 neliön tiloihin. Silloin samassa kiinteistössä toimi myös Boschin koulutustilat ja muita autoalan yrityksiä. Alussa Alppilan Autohuolto toimi vain korjaamona, ja työntekijöitä oli neljä. Atk-ohjelmistona käytettiin merkkipohjaista Kassava-ohjelmaa kolmella koneella. Alussa liikevaihtoa kertyi Tanelin sanoin vaatimattomasti 5-10 tuhatta euroa kuukaudessa.

Vuonna 1999 varaosakauppa tuli merkittäväksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi, Startti-Akun liiketoiminnan siirryttyä Alppilan Autohuollolle. Näin saatiin myös Bosch-varaosajakelijan asema entisen Bosch Service -korjaamostatuksen lisäksi. Tämä vaihe toi myös vaatimuksia atk- järjestelmän uudistamiseen: varaosavalikoima laajentui, jälleenmyyjämyynnin oli toimittava sekä kasvava tietomäärä vaatii joustavuutta ja nopeutta. Haluttiin myös alusta asti korjaamojen ja varaosamyyjien tarpeita vastaava järjestelmä. Loppujen lopuksi päädyttiin vuonna 2000 investoimaan FuturSoftin lanseeraamaan uuteen AutoFutur-järjestelmään. Valinnassa ratkaisi mm. järjestelmän joustavuus ja sopivuus myös varaosakaupan tarpeisiin.

Uusi vuosituhat ja uudet työvälineet

AutoFutur- ohjelmiston myötä siirryttiin uusiin jokapäiväisiin työvälineisiin. Mm. graafinen työkalenteri tuli käyttöön entisen paperikalenterin sijaan ja alettiin seurata työn tuottavuutta entistä tarkemmin. Haluttiin myös alkaa maksamaan tulospalkkioita työntekijöille ja panostaa asiakkaiden informoimiseen selkeillä tulosteilla ja mm. tekstiviestein. Myös sähköinen kaupankäynti ohjelmistojen kautta otettiin käyttöön varaosamyynnin tehostamiseksi. Ensin tulivat sähköiset yhteydet omiin tavarantoimittajiin, sittemmin myös omien asiakkaiden suuntaan. Koska Alppilan Autohuollon kasvustrategia toimi, päätettiin pyrkiä ryhmäpoikkeusasetuksin suomin mahdollisuuksin myös merkkiedustusten markkinoille.

Näin saatiinkin ensin vuonna 2005 Mercedes-Benz- sekä vuonna 2006 Volkswagen-
merkkiedustukset mukaan yrityksen toimintaan. Nämä toivat samalla lisävaatimuksia korjaamon ohjelman toiminnalle. Vaadittiin mm. tiettyjä raportointeja säännöllisin väliajoin, takuuasioiden
hoitoa, tilaustoiminnan sujumista ja sitoutumista moneen eri laatuvaatimukseen.
AutoFutur-ohjelmistoa kehitettiin näiden vaatimusten mukaan, eikä Alppilan Autohuollon tarvinnut siirtyä toiseen tietojärjestelmään. "Tosiasiassa automerkkien vaatimat toiminnallisuudet
korjaamon ohjelmistoon löytyvät AutoFuturista, vaikkei alussa maahantuoja ehkä ensin tiennytkään näin olevan", kertoo Taneli Hakkarainen.

Taneli Hakkarainen

Mitä on opittu…

"Se, että on siirrytty täysin eri merkkien antamaan täsmälliseen työinformaatioon ja luetteloihin, kuten Autodata ja Bosch ESI, sekä maahantuojien sähköisiin varaosaluetteloihin, tuottaa yrityksellemme parempaa kannattavuutta ja säästää aikaa tehokkaassa työnteossa, kun ne on lisäksi integroitu myös pääjärjestelmään", tilittää Taneli. "Myös tarkat työselostukset työmääräimillä, sekä huoltorivien erittelyt parantavat myös korjaamon tuottavuutta ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä", jatkaa Hakkarainen. "Tulospalkkiojärjestelmä tekee korjaamon työstä selkeästi tehokkaampaa. Mutta sen on oltava ajan hengessä mukana, nytkin muutan sitä tarkemmaksi työ- ja varaosakohtaiseksi", jatkaa Hakkarainen. "Tietokantaan on kertynyt noin 1,8 miljoonaa varaosaa ja se kasvaa edelleen, tähän on oltava nopeat työvälineet", kertoo Taneli.

Tulevaisuuden näkymät

Nyt Alppilan Autohuollon tilat ovat 1450 m2, mutta silti nämäkin uhkaavat käydä pieniksi. "Kasvu tulee jatkumaan, investoimme jatkossa lisätiloihin sekä uusiin merkkiedustuksiin", summaa Taneli. Yritys sai tänä vuonna myös BMW-varaosa-jakelijan roolin alueellaan. " Haemme jatkossa lisäksi ainakin Audin merkkikorjaamoedustuksen sekä mahdollisesti Skodan", jatkaa Taneli luontevasti kehityssuunnitelmiaan. Yrityksellä on lisäksi lanseerausvaiheessa internetin kautta käytettävä sähköinen huoltokirja omille asiakkailleen. Kaikki asiakkaan ajoneuvot ja niiden huoltohistoriat on heti nähtävissä omalta päätteeltä käyttäjätunnuksilla. "Tässä projektissa vaaditaan ohjelmistoilta joustavuutta sekä yhteistyökykyä eri tahojen kanssa", kertoo Hakkarainen. Lopuksi Hakkarainen toteaa yhteistyöstä FuturSoftin kanssa: "Yhteistyö on ollut kaikin puolin loistavaa ja ongelmat ratkaistu nopeasti vaikka olemmekin joutuneet pilotoimaan monta uutta kehitystoivetta".